Campus Nyköping

Utmaningen

På Campus Nyköping får de studerande en utbildning som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden – och arbetsgivaren hittar kompetens som matchar marknadens behov just nu. Allt är noga uttänkt i nära samarbete mellan Campus Nyköping, näringslivet, offentliga arbetsgivare och högskolor.

Campus Nyköpings vision är att bli ”Sveriges campus”. Verksamheten är redan ett nav för kompetensutvecklingen i regionen. Den rymmer olika typer av kommunala vuxenutbildningar, samt ett brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar. De senare är konkurrensutsatta med en ansökningskvot att fylla, vilket ställer höga krav på rekryteringsarbetet under den korta ansökningsperioden.

Hela utbildningsverksamheten tillhör Nyköpings kommun, och fungerar som ett eget undervarumärke. Brandrealitys uppdrag omfattar dels varumärket Campus Nyköping och resan mot visionen Sveriges campus, dels den årliga rekryteringen av studerande till yrkeshögskoleutbildningarna. Där har ledningen satt upp höga tillväxtmål.

Lösningen

Samarbetet med Campus Nyköping inleddes med att jobba fram en ny varumärkesplattform och ett nytt kommunikationskoncept. Detta arbete låg sedan till grund för ett nytt kampanjkoncept för rekryteringskampanjen 2014. Yrkeshögskoleutbildningarna utgör en viktig del av Campus Nyköpings kommunikation och varumärke, eftersom det är den del av verksamheten som är konkurrensutsatt.

Centralt i kommunikationsstrategin var att förflytta kommunikationen kring utbildningarna från studiebeskrivande till att berätta om målet; att ge en bild av de olika yrkesrollerna som utbildningarna leder till. En helt ny konceptanpassad webbplats togs fram, campusnykoping.se.

Viktigt var också att på ett mycket kostnadseffektivt och relevant sätt möta målgrupperna för de respektive utbildningarna med riktade och väl tajmade budskap. Lösningen byggde därför på en till största delen digital strategi, huvudsakligen byggd utifrån en väl kalibrerad AdWords-kampanj, kopplad till den egna webbplatsen. En investering som var lönsam redan på kort sikt, men som ger avkastning även på längre sikt i form av mätbara insikter i målgruppens demografi och beteende – information som är värdefull i arbetet med kommande rekryteringskampanjer.

Utgångspunkten för kampanjkonceptet var att påbörja ett långsiktigt arbete där konceptet skapar ett konsekvent intryck som gör kommunikationen effektiv även över tid. De olika utbildningarna – och därmed målgrupperna – skiljer sig mycket åt. Vi valde därför att kombinera ett tydligt koncept med sökmarknadsföring via AdWords. På så sätt kunde Campus Nyköping nå vitt skilda målgrupper med effektiva budskap, men ändå ett sammanhållet varumärkesintryck.

Resultatet

Ett av de mätbara resultaten från varumärkes- och kommunikationsarbetet är den nya webbplatsen. Nytt konceptet, nytt innehåll och SEO-optimering gör att den nu rankas högt i Googles mätningar. Webbplatsen har, tillsammans med det nya kampanjkonceptet och strategin för rekryteringskampanjerna, starkt bidragit till att nå uppdragets mål om att öka antalet ansökningar, som 2013 låg på ca 800. Redan 2014 översteg resultatet från rekryteringskampanjen målsättningarna för 2015, med 1 137 ansökningar jämfört med målet om 1 000 – ett år i förväg! Efter 2015 års kampanj kan vi konstatera att ökningen har fortsatt.

Webbproduktion

campusnykoping.se