IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Hur man förenar två organisationer med ett gemensamt namn och grafisk identitet.

Utmaningen

När två arbetsgivar- och branschorganisationer för kemibranschen skulle slås ihop fick Brandreality uppdraget att ta fram det nya namnet, en komplett grafisk identitet samt en mängd tillämpningar; ny webbplats, informations- och mässmaterial, presentationsfilm, annonser m m.

Lösningen

Med den nya organisationens varumärkesplattform som utgångspunkt tog Brandreality, genom vår namnprocess, fram namnet IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Det nya namnet uppfattades som tydligt, lätt att kommunicera och roligt – en lek med bokstäverna i ordet KEMI. Den grafiska identiteten baserades på illustrationer tillsammans med den nya logotypen, typografin och ett bildspråk med svartvita signaturbilder med närbilder på människor. Illustrationerna utgår från kemin i sina motiv, ibland konkret, ibland associationsmässigt. Gemensamt för dem är det starka uttrycket och de livfulla färgerna. Vi ville skapa en motvikt till det tunga ämnet kemi. Genom ett öppet och positivt uttryck ville vi ge bilden av en vänligare bransch med hållbarhet som ledord.

Resultatet

Den grafiska identiteten med illustrationerna har använts mycket flitigt i olika sammanhang; webbplatsen, montrar i Almedalen, annonser, trycksaker, muggar, pennor, böcker, paraplyer, utbildningsmaterial etc. Intressant är att hela IKEM:s kontor i Näringslivets Hus på Storgatan i Stockholm har fått utformas av illustrationernas uttryck och färgskala. När lokalerna skulle renoveras blev arkitekterna inspirerade av dessa och bad att få göra en tolkning.

Det senare kan ses som ett exempel på det positiva mottagandet. Samma reaktion har kommit från medarbetarna, medlemsföretagen, samarbetspartners med flera. Vi är dessutom övertygade om det nya, konsekventa sättet att kommunicera förändrar bilden av kemiindustrin i Sverige i positiv riktning.

Webbproduktion

www.ikem.se