Nyköpings kommun – hur man får barnfamiljer i Stockholms innerstad att flytta till Nyköping.

Utmaningen

Kommunstyrelsen i Nyköping beslutade för 10-talet år sedan om en långsiktig satsning på tillväxt, med målet att locka barnfamiljer i Stockholm att flytta till Nyköping. Tillväxtmålet är offensivt med en nettoinflyttning av 700 personer per år. Detta kräver i praktiken en bruttoinflyttning på ca 2 700 personer per år. Brandreality har sedan 2007 haft uppdraget att utveckla strategier och kampanjer, med syftet att inspirera och locka målgruppen att titta närmare på Nyköping som ett alternativ.

Lösningen

Baserat på målgrupps- och konkurrentanalyser kunde Brandreality konstatera att det finns en latent efterfrågan på den typ av livskvalitet som Nyköping kan erbjuda till barnfamiljer.

Det är viktigt att inte skriva argument på näsan på målgruppen, utan istället hitta ett känslomässigt sätt att kommunicera på. Med varumärkesvärdena Livet – Havet – Navet som grund har de kreativa lösningarna konsekvent förmedlat En skön känsla. Det sker genom bilder som associerar till ett gott liv nära havet, tagna av några av Sveriges mest framstående fotografer.

Med den begränsade budget Nyköpings kommun har att tillgå är konsekvens och kontinuitet i både medieval och kreativt uttryck viktiga. Varje vår och höst, sedan 10 år tillbaka, syns Bo i Nyköping i Stockholms tunnelbana. Genomslaget är mycket stort. Kompletterande medier är stora ljusskyltar längs E4:an, liksom en satsning på digital kommunikation. Med webbplatsen boinykoping.nu som nav för kommunikationen, har Brandreality utvecklat satsningar i sociala medier, smarta kampanjer på bo-sökar-sajter, retargeting och funktioner som ”Jämför” som visar vad livet i Nyköping kan erbjuda i ökad livskvalitet tack vare lägre boendekostnader.

Slutligen erbjuder vi alltid målgruppen direktkontakt med kommunen. Allt material innehåller teleonnummer till Susanna – som arbetar på kommunen och personligen svarar alla som ringer.

Resultatet

Kampanjen har varit mycket framgångsrik; den har förändrat och stärkt positiva associationer till Nyköping samt bidragit till att kommunens inflyttningsmål överträffats. Dess positiva resultat har även uppmärksammats genom att kommunen och Brandreality 2013 fick utmärkelsen Placebrander of the Year i hård konkurrens med andra platsmarknadsförare.