PRV – hur man skapar intresse för immateriella tillgångar bland små- och medelstora företagare.

Utmaningen

PRV och VINNOVA fick i november 2011 ett gemensamt uppdrag av regeringen att genomföra insatser som stärker små och medelstora företags förmåga till affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Detta i syfte att öka svenska små- och medelstora företags konkurrenskraft.

Genom att ha en strategi för hur tillgångarna kan utvecklas, dokumenteras och presenteras, kan företagen synliggöra ekonomiska värden och göra bättre affärer. Immateriella tillgångar är dock en diffus och komplex fråga som absolut inte ligger högst på företagarnas agenda. Det finns ingen efterfrågan på information och man kan på goda grunder anta att målgruppen hellre fokuserar på att utveckla sina produkter och tjänster och förstås på att sälja. Som helhet var detta en stor utmaning.

Brandrealitys uppdrag var att utifrån ett blankt papper skapa en strategi och ett kommunikationskoncept för att höja kännedomen och förståelsen för detta i en målgrupp som PRV tidigare inte kommunicerat aktivt med.

Lösningen

Brandreality gjorde först en analys som ytterligare klargjorde möjligheter och svårigheter. Efter att analysen förankrats brett inom PRVs organisation, tog Brandreality fram en strategi och därefter ett kommunikationskoncept (inkluderande en övergripande idé och visuellt uttryck), liksom ett antal kommunikationslösningar. Strategin byggde på att utnyttja näringslivets språkbruk i motsats till PRVs vanliga juridiska tonläge.

Lösningen utgick från en helt ny webbplats: prv.se/företagare. Denna är navet för all kommunikation runt ämnet och innehåller bland annat ett test riktat till småföretagare – Har ditt företag immateriella tillgångar? Ett enkelt sätt att väcka tanken och att ge en impuls att kontakta en rådgivare. Prv.se/foretagare innehåller även en stor mängd case, som visar hur en stor variation av företagare i olika branscher, med olika affärsutmaningar, dragit nytta av sina immateriella tillgångar. Tre inspirationsfilmer med olika ingångar på temat togs också fram. De används på webben, men också i samband med konferenser, föredrag och vid möten där PRV:s medarbetare deltar. Senare har Brandreality tagit fram utbildningsfilmer, varit delaktiga i aktiviteter som World Intellectual Property Day.

Resultatet

PRV har fått ett fungerande verktyg och ett språk för att kommunicera med den nya målgruppen i alla sammanhang; webbplatsen, mässor, seminarier, skrifter, i samarbeten (t ex Mitt Företag) etc. Den nya webbplatsen fick i en första fas 15 000 unika besökare, vilket får ses som mycket positivt. 75 procent av besökarna är nya för PRV, vilket var syftet. 19 procent av besökarna genomförde testet, något som PRV uppfattar som ett mycket gott resultat och som får betraktas som en hög konverteringsgrad i sammanhanget.

Webbproduktion

”PRV för företagare”: www.prv.se/foretagare

”World Intellectual Property Day”: www.prv.se/site