Vårt erbjudande

Brandreality är en kommunikationsbyrå med djupt kunnande inom varumärkes- och kommunikationsstrategier. Vi skapar grunden för utveckling och tillväxt genom att bygga effektiva varumärkesplattformar med en stabil grund i uppdragsgivarens verksamhet.

Vi utvecklar kreativ kommunikation som tar varumärket ut i verkligheten. Detta lyckas vi med genom att kombinera en fast kärna av strategisk kompetens – projektledning, webb- och designkompetens – med ett nätverk av ett 10-tal av Sveriges bästa kreatörer och konceptutvecklare. Vi har också ett nära samarbete med specialister inom PR, sociala medier, SEO och AdWords.

Uppdragsgivare och målgrupper blir allt mer föränderliga och varumärket syns idag i många olika sammanhang. Kommunikationen hanteras av fler medarbetare. Det blir allt viktigare att alla budskap följer en röd tråd och att alla medarbetare förstår varumärkets kärna.

Med Brandrealitys kunnande och speciella metodik; Holistic Brand Management, hjälper vi våra kuppdragsgivare att utveckla och stärka varumärket i en snabbt föränderlig värld. Med en kombination av strategisk insikt och kreativ höjd skapar vi kommunikation som ger resultat.

Brandreality har kompetens inom såväl konsumentkommunikation som B2B, och har sedan starten 2006 arbetat med kunder som Nyköpings kommun, Attendo, Birka Cruises, Patent- och registreringsverket, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Lantmäteriet, Luftfartsverket, Naturhistoriska riksmuseet m fl.

Här är några exempel på vad Brandreality erbjuder:

bricon-orange-vmstrategi

Varumärkesstrategi

Ett starkt varumärke inspirerar både medarbetare och kunder och får dem att känna och agera. Med hjälp av Brandrealitys metodik Holistic Brand Management analyserar och utvecklar vi varumärket i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

bricon-cyan-employerbranding

Employer branding

Arbetsgivarvarumärket måste vara äkta, relevant och intressant för både befintliga och potentiella medarbetare och nära kopplat till organisationens varumärkeslöfte. Vi utvecklar innehåll och formuleringar och bistår med kommunikationslösningar, kanalval och aktivitetsplaner som bygger intern stolthet och ger stärkta relationer potentiella medarbetare.

bricon-gron-brandedcontent

Branded content

Det är en ständig utmaning att fylla alla de kanaler man själv kontrollerar med information, som inte bara är intressant för målgruppen, utan också relevant för varumärket. Brandreality skapar kreativa digitala lösningar som synliggör strategiskt viktig information på ett sätt som lyfter varumärket.

bricon-rosa-grafiskidentitet

Grafisk identitet

Organisationens grafiska identitet är en viktig grundkomponent i varumärket. Precis som vår egen klädgarderob vill vi att varumärket ger en tydlig signal om vad vi står för, men samtidigt är flexibelt och utvecklingsbart. Brandreality skapar kompletta desginprogram med genomarbetad grund i varumärkesplattformen.

bricon-gron-webb

Webb

Den egna webbplatsen, närvaron på sociala medier och agerande på andra externa digitala plattformar är avgörande för företagets framgång. Är våra budskap relevanta för varumärket? Skapar vi intresse? Är vår egen webbplats optimerad och sökbar (SEO), har vi kontroll på KPI och konverteringsgrad? Brandreality vet hur man skapar webblösningar som ger effekt.

bricon-orange-komstrategi

Kommunikationstrategi

En effektiv organisation har ett varumärkeslöfte som genomsyrar hela verksamheten och ett kommunikationskoncept som låter varumärket komma till liv oberoende av kanal. Brandreality utvecklar kommunikationsplattformar, kommunikationskoncept och ger råd om effektiva kanalval, både internt och externt.