Holistic Brand Management

Det är namnet på vår metodik för att vårda och utveckla varumärken. Denna metodik vilar ursprungligen på akademisk grund och har vidareutvecklats av oss på Brandreality för att möta den snabba utvecklingen inom varumärkes- och kommunikationsområdet. Detta verktyg ger oss bl a förutsättningar att analysera:

  • Hur säkerställer vi att varumärket är relevant i en föränderlig omvärld?
  • Hur tar våra målgrupper sina beslut?
  • Hur säkrar vi att hela organisationen är bärare av varumärket?
  • Hur garanterar vi att kommunikationen är relevant och effektiv i alla kanaler?
  • Hur skapar vi en innovativ verksamhetsutveckling?

Med hjälp av Holistic Brand Management analyserar vi metodiskt, med utgångspunkt i affärs- eller verksamhetsidén, ledningens perspektiv, organisationens kultur och omvärlden. Vi skapar tillsammans med våra uppdragsgivare en varumärkesplattform med ett både inifrån och ut-, och utifrån och in-perspektiv. Metodiken utgår bl.a. från aktuell varumärkesforskning och de senaste rönen vad gäller digital närvaro.

Målet med denna process är att få en tydlig bild av vad som gör det aktuella varumärket unikt, vad det övergripande budskapet är och hur vi når ut till målgrupper och intressenter. Med ett tydligt varumärkeslöfte som grund kan vi ladda varumärket med känslor, egenskaper och associationer. Med ett starkt kommunikationskoncept kan varumärket beröra och engagera, och därmed skapa mervärde. Genom en tydlig kommunikationsstrategi och relevanta vägval för organisationens digitala närvaro, säkerställer vi att kommunikationen blir både särskiljande och kostnadseffektiv.