Vår tid är nu

Den 4:e industriella revolutionen är här. På sikt innebär det att digitaliseringen leder till att hälften av alla jobb ersätts av robotar och datorer. Men också att omställningen till hållbarhet ger oss bättre ekonomi, mer avancerad teknik, förbättrad hälsa och stabilare samhällen. Konsekvensen blir att både risker och möjligheter på olika marknader ökar i allt snabbare takt. Det kommer att blåsa hårt på toppen. Så håll i hatten!

Vi tror att förutsättningen för att lyckas är en stark och uttalad vilja att vara delaktig i att skapa ett bättre samhälle. Och en insikt om betydelsen av att långsiktigt vårda och utveckla företagets varumärke samt att se hållbara affärer som en investering för framtiden.

Nyckeln till en ljusnande framtid är kunskap. Här delar vi därför frikostigt med oss av den senaste forskningen och de mest läsvärda artiklarna inom hållbar utveckling, varumärken och kommunikation.

 


Maten förtjänar ett toppmöte

Dagens Industri: Johan Rockström

Läs mer – Maten förtjänar ett toppmöte (di.se)


People Think Companies Can’t Do Good and Make Money. Can Companies Prove Them Wrong?

by Amit Bhattacharjee and Jason Dana

Läs mer – Harvard Business Review (pdf)

VI GER LIV ÅT ER AFFÄRSSTRATEGI