De hållbara företagen visar vägen

Kommer vi att klara omställningen till en fossilfri världsekonomi till 2050 och dessutom rädda haven och alla ekosystem på land? Ja, vi kan absolut transformera världen till en hållbar framtid.

Efter Parisavtalet och genomslaget för FN:s Agenda 2030, har företag runt om i världen insett nödvändigheten av att bli planetskötare. Näringslivet efterlyser vetenskapligt baserade gränser för vatten, biologisk mångfald, mark, näring, kemikalier, så att det kan byggas in i affärsmodellerna. Skarpa hållbarhetsmål ökar den teknologiska innovationstakten ytterligare.

Vi är i början på slutet av fossileran, men hur säkrar vi resan hela vägen in i det fossilfria kaklet? Vi på Brand Reality har en stark tro på att vi delar med oss av positiva erfarenheter, för att på alla fronter kunna stödja utvecklingen, med fler innovatörer och mer investeringskapital.

Det är glädjande att miljöfrågorna förflyttats från CSR-avdelningen till styrelserummet och att hållbarhet och vinst nu går hand i hand. Exemplen är många på företag i Sverige där affärslogiken tippat över från hållbarhet som uppoffring till hållbarhet som vägen till framgång. Hur många känner till att H&M  erbjuder reparation i butik för att förlänga livet på kundernas kläder? Att Swedavia lagt fram en plan för ett 100 procent biobränslebaserat inrikesflyg i Sverige? Att Vattenfall investerar 1 miljard i storskalig solenergiproduktion? Och att Preem siktar på mångmiljardinvesteringar i bl a förnybara drivmedel till både bilar och flyg?

Tänk vad lyckligt lottade vi är i Sverige som har begåvats med världens mest ambitiösa klimatlag. För med den i ryggen och Parisavtalet som inramning, kan Sverige gå en spännande teknik- och samhällsutveckling till mötes.

VI GER LIV ÅT ER AFFÄRSSTRATEGI