Vi är strukturerat kreativa

Varumärkets ståndpunkt eller vilja har blivit alltmer bärande i kampanjer. Det får oss att göra vågen, eftersom vi tror på kreativ och värderingsdriven kommunikation som stöd för långsiktigt varumärkesbyggande.

Samtidigt säger ingenjören på vår axel att de bästa förutsättningarna skapas i en strukturerad process. Så vad vore en kommunikationsbyrå utan ett par modeller att imponera på sin omvärld med? För att trygga företagets reason for being och kommunikation som ger effekt lutar vi oss mot verktygen Holistic Brand Management och Påverkansmatrisen.

 

Brand Reality ©

 

Med stöd av Holistic Brand Management kan vi metodiskt utveckla och stärka våra uppdragsgivares varumärken i en hållbar riktning. Modellen vilar på akademisk grund och har vidareutvecklats av oss på Brand Reality.

Med utgångspunkt i företagets affärsstrategi, analyserar vi ledningens vision, organisationens kultur och omvärlden. Och tillsammans med uppdragsgivaren tar vi fram en varumärkesstrategi som grund för en kommunikationsstrategi och ett kommunikationskoncept.

 

Påverkansmatrisen, Erik Modig ©

 

Med hjälp av Påverkansmatrisen mäter vi effekten av olika marknadsföringsinsatser. Det ger oss och uppdragsgivaren insikter om vilken typ av kommunikation varje enskilt varumärke bör satsa på. Vart och ett av de nio fälten i matrisen kan sägas motsvara ett beteende hos mottagarna/konsumenterna.

Verktyget kan användas av kommunikations-, marknads- och säljavdelningar samt företagsledningar och styrelser för att optimera det dagliga arbetet i ett medielandskap, bestående av både gammelmedia och digitala kanaler.

VI GER LIV ÅT ER AFFÄRSSTRATEGI