Det är hög tid för en planetär bikt

Vi lever i en världsordning som felaktigt utgår ifrån att planeten har ett oändligt överflöd, alltifrån en atmosfär som kan svälja oändliga mängder växthusgaser till fisk, skog, vatten och jord. En planet som är stabil och tål stryk i form av exploatering och utarmning av ekosystem och klimat.

En orsak till misslyckandet är tron på att vi löser miljöproblemen med ekonomisk tillväxt (BNP). För då har vi råd. Problemet är att det inte stämmer. För ju rikare vi blir, desto större skada på planeten orsakar vi.

Vi behöver öka vår förståelse för hur en fossilfri och hållbar utveckling är vägen till framgång för mänskligheten. Vi har nått ett vägskäl. Antingen slirar vi ned i diket eller så kliver vi på en transformation där hållbarhetshjulen börjar rulla.

Det är hög tid att avlägga en planetär bikt. Vårt humana bokslut de senaste 50 åren visar på ett stort misslyckande, vilket borde inge ödmjukhet inför framtiden. Och ge tyngd åt Albert Einsteins visdom:

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Sedan den moderna, industriella eran började i Storbritannien i slutet av 1700-talet med James Watts uppfinning av den koldrivna ångmaskinen, har vi värmt upp planeten med drygt en grad och nått den varmaste temperaturen sedan istiden för 12 000 år sedan. Parallellt med mobiliseringen för att lösa miljöproblemen, går världen in i den stora accelerationen. Vi växlar över från linjär ökning av miljöproblemen till en exponentiell ökning av mänsklighetens tryck på planeten.

Vi befinner oss nu på toppen av alla negativa miljökurvor som undergräver vår välfärd. Under lång tid kunde vi öka befolkningen och välståndet på bekostnad av klimat och ekosystem. Men inte längre. Nu, vid 1 grads global uppvärmning ser vi priset: vi har nått mättnadspunkten när atmosfären, haven och ekosystemen på land inte tål mer ohållbar exploatering. Vi har tagit farväl av den lilla världen på den stora planeten, där samhällen och länder kunde vara isolerade oaser. Nu är vi en stor värld som trängs på en liten planet.

Finns det då inget hopp? Jo, men förutsättningen är rätt diagnos på patienten för att hitta ett botemedel. Vi måste lägga alla korten på bordet. Därav behovet av en planetär bikt.  Vi har så många öar av insikter, hållbara lösningar och engagemang från städer och företag till länder. Och vår nya klimatlag, Sveriges miljömål, Parisavtalet plus att alla världens nationer antagit FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, innebär att vi har alla förutsättningar att bli en modern, hållbar välfärdsstat.

VI GER LIV ÅT ER AFFÄRSSTRATEGI