Vi tror på att kommunicera hållbarhet som skapar affärsnytta

Att ansvarsfulla affärer fått ett större strategiskt värde är en trend som ökar i takt med en allt strängare reglering på hållbarhetsområdet, vad gäller t.ex. högre energi- och miljöskatter. Men har också sin förklaring i ett allt större engagemang för miljöfrågor bland unga.

Bolag som agerar hållbart genererar fler nöjda kunder och mer lojala medarbetare. Det är här vi kommer in i bilden. Vi heter Brand Reality. Vår mission är att hjälpa företag som ser vård och utveckling av varumärken och hållbara kommunikationskoncept som en investering för framtiden. Vi vill sprida berättelserna om företag som är kortsiktighetens fiende och som har en tro på hållbara affärer. Företag som vill bidra till ett rikare liv för sina kunder och till en hållbar och trygg välfärd.

Vi är också övertygade om att många företag slumpar bort sin utveckling, därför att de har en förenklad bild av hur kommunikation leder till resultat. Skälet är alla nya kanaler och teknologier som helt förändrat spelreglerna för vilsekomna kommunikationsavdelningar. Vi tycks ha glömt bort att det är i vår förståelse av den mänskliga hjärnan som insikter uppstår. Hjärnan förblir konstant oavsett om det lanseras ett nytt socialt nätverk i morgon. Det är här effekten av all kommunikation skapas. Marknaden finns inte där ute, den finns i våra hjärnor.

VI GER LIV ÅT ER AFFÄRSSTRATEGI