Hur kommunicera hållbarhet

Vill ni få en tydligare bild av vilken typ av hållbara investeringar som kan stärka ert företags varumärke? Är ni osäkra på vilka effekter ert ansvarsfulla företagande egentligen ger? Vill ni säkerställa att era hållbara affärer är långsiktigt lönsamma? Eller är ni kanske frustrerade över att er ansvarsfulla kommunikation vare sig lyfter kreativt eller upplevs som trovärdig?

I så fall vill vi rekommendera dig att läsa vidare.

I samarbete med forskaren Erik Modig vid Handelshögskolan i Stockholm bygger vi en grund för att ert ansvarsfulla företagande kan bli en långsiktig investering. Detta dels baserat på internationella studier och en analys av den bransch ert företag verkar i. Dels genom att förbättra era kunskaper inom kundpsykologi, vilken bygger på insikten om att det är i den mänskliga hjärnan som effekten av all kommunikation skapas. Med detta som bas tar vi fram grundläggande riktlinjer för en kommunikationsstrategi och ett hållbart kommunikationskoncept som stöd för framtida, ansvarsfulla affärer.

Låter det här som en investering för ert bolag? Beställ i så fall prospektet Hur hållbart företagande kan gynna ert bolaginfo@brandreality.se och få boken Bang For the Buck – Kommunikation som skapar resultat som gåva.

I Brand Realitys team ingår bl.a. Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, föreläsare och författare till Bang For The Buck, som 2017 utnämndes till Årets Marknadsföringsbok med motiveringen: Erik Modig visar på ett förtjänstfullt sätt hur företag och organisationer kan använda verktyget påverkansmatrisen i sitt dagliga arbete för att nå kundens hjärna och skapa framgång.

 

VI GER LIV ÅT ER AFFÄRSSTRATEGI