Hur kommunicera hållbarhet?

Hållbara affärer har fått ett större strategiskt värde och många företag gör berömvärda insatser för att ta sitt ansvar för ett framtida, hållbart samhälle. Bolagens insikter har ökat om att hållbara affärsmodeller genererar fler nöjda kunder och mer lojala medarbetare. Men vad blir de konkreta effekterna av dessa vällovliga initiativ? Skapas affärsnytta? Stärker de hållbara investeringarna företagets varumärke? Ökar de hållbara affärerna försäljningen och är de långsiktigt lönsamma? Hur kommunicerar man hållbarhet för att verkligen skapa effekt?

Det har vi för avsikt att ta reda på, genom att bjuda in er till en unik studie, som rätar ut dessa frågetecken. Målet med studien är att omsätta ert företags hållbarhetsarbete till marknadskommunikation som skapar största möjliga affärsnytta och avkastning.

I första hand vänder vi oss till bolag som har behov av att:

  • Få en bredare förståelse för denaffärsnyttaera satsningar på hållbarhet ger
  • Tydligare koppla hållbart företagande till finansiella effekter
  • Öka insiktenom vilka ansvarsfulla initiativ som påverkar kundernas uppfattning om ert varumärke
  • Få svar på hur ert hållbarhetsarbete börkommuniceras för att uppnå optimal effekt
  • Ta fram en mediestrategi som baseras på hållbarhetskommunikation

Låter det här som en investering för ert bolag? Beställ i så fall prospektet Hur kommunicera hållbarhet? på www.hurkommunicerahållbarhet.se.

I Brand Realitys team ingår bl.a. Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, föreläsare och författare till Bang For The Buck, som 2017 utnämndes till Årets Marknadsföringsbok med motiveringen: Erik Modig visar på ett förtjänstfullt sätt hur företag och organisationer kan använda verktyget påverkansmatrisen i sitt dagliga arbete för att nå kundens hjärna och skapa framgång.

 

VI GER LIV ÅT ER AFFÄRSSTRATEGI